Gumfaus SL. Empresa de comunicació i marketing social.

Gumfaus SL. Quinze anys treballant amb clients liders.

Plans de marketing i accions publicitàries per a empreses.

Gumfaus SL
C/Gerani nº10
08228 Les Fonts
T. 93 736 25 20
Fax 93 736 25 21
info@gumfaus.com

 • esdeveniments
 • comunicació
 • disseny gràfic i web
 • disseny editorial
 • marketing social

“La realització d’un pla de marketing ha de ser concret, directe i definint estratègies i accions que ajudin clarament el projecte que volem desenvolupar.”

MarketingAquesta frase pot semblar molt òbvia. La nostra experiència es centra en clients i en projectes concrets. L’emprenedor d’avui en dia, com a responsable de l’empresa o serveis sota la seva responsabilitat, necessita conceptes clars i aplicables. Implementar un pla de marketing suposa la col·laboració positiva (proactivitat) de totes les persones que formen l’empresa o projecte. Al mateix temps, el projecte de marketing ha de ser ajustable, maleable en el temps i durant l’execució del projecte per a garantir les reaccions, buscant assolir els objectius que esperem del pla.

Las etapas que definen un plan de marketing las definimos:

 1. Investigació empresarial: realitzem les tasques: recopilar informació dels propis serveis/productes, estudi de la competència, posicionament de la nostra empresa respecte la competència i el mercat, valoració dels nostres serveis/productes i possibles propostes de millora o variació, etcètera.
 2. Acotació de dades i contrast: definició de les quatre “p” del marketing: producte, preu, promoció i distribució. Actualment hi ha altres consideracions més subjectives i que en la mesura del possible es bo acotar. Això enriqueix el pla encara que siguin termes més subjectius però no menys importants. Te relació amb la percepció sensorial i emocional del públic del nostre servei/producte. També és bo saber l’opinió actual de clients i proveïdors de la nostra empresa.
 3. Desenvolupament del pla de marketing: a partir de les dades recopilades anteriorment, preparem un esborrany de pla de marketing que es treballa en connivència amb el nostre client. Aquest pla tindrà una estructura similar a: Característiques del mercat i públic objectiu, situació de la competència, posicionament del servei/producte, proposta d’estratègies i accions de comunicació, pressupost, calendari i fases d’implementació del projecte.
 4. Implementació del projecte: sempre serà un projecte maleable i ajustable al llarg del procés d’aplicació del pla. Actuem amb reflexos i si hi ha accions o estratègies que no produeixen el resultat esperat hem de reaccionar ràpidament per aconseguir els objectius per altres mitjans. El projecte ha de ser “viu”, maleable en el temps i en la forma.
 5. Seguiment: és convenient la implicació dels departaments i persones que formen l’empresa, les seves valoracions i aportacions son vitals per al bon desenvolupament del projecte i no tenir mandra en ajustar o canviar les fases necessàries per assolir els objectius.
 6. Conclusions i correccions: el constant seguiment del projecte alimenta la nova generació (retroalimentació) per a desenvolupar el pla de marketing per anys/campanyes posteriors.

Altres consideracions: aprofitar la tecnologia informàtica per aspectes organitzatius, la generació de bases de dades, les relacions amb clients (CRM), etcètera, són aspectes que ajuden a la consecució del pla.